1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

به سلامتــــﮯ ....

شروع موضوع توسط Ᾱṣẹῥ!ƙ ‏May 13, 2014 در انجمن درد دل

 1. ﺳﻼﻣﺘـــــــــــﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ یه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــــﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ یه رﻭﺯ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ هم به عشقش ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﺮﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﯽ ﮐﻢنذاﺷﺖ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﺸﻮﻥ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ ﺍﻭﻥ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ها شیطنت ها ﺩﯾﻮﻭﻧﻪ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ زیر بارون قرار گذاشتن ها

  خیس شدن ها از سرما به خود لرزیدن ها..

  ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺯﯾﺮﺍﺏ ﭘﺴﺮﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﺯﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺮﻑ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﺍﻫﺮﺷﻮ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺮﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ بی خبر ﺧﻄﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺷﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﺍﻭن ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﺸﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﯽ ﻗﺴﻢ ﺧﻮﺭﺩ ﺧﻮﺍﻫﺶ ﮐﺮﺩ ﺍﺛﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ازﺕ ﺑﺪﻡ ﻣﯿﺎﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﻓﺖ ﺧﺪﻣﺖ ﺗﺎ ﺯﻭﺩ ﺑﺮگردﻩ و دلشو بدست بیاره و بره ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﯼ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ 21 ماه پست دادنا و لحظه شماری ها و دور بودن ها..

  سلامتــــــی ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺟﺸﻦ ﻋﻘﺪ ﻋﺸﻘﺶ..

  ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺍﻭﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎیی ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺣﺎﻝ ﭘﺴﺮ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻣﺎ ﭘﺴﺮ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺸﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..

  ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﺍﻭﻥ ﺧﻨﺪﻩ ﯼ ﺯﻭﺭﯼ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﻋﺮﻭﺳﯽ که ماه ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﻋﺎﻗﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﻭﻣﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺍﻭن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

  ﺳﻼمتــــــی ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ ﺑﺎﺭ ﺁﺧﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..


  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﭘﻼﮎ ﺯﻧﺠﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﺭﻭﺯ ﻋﻘﺪﺵ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮ جیبش ﻣﻮﻧﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﺯﯾﺮ ﻟﻔﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺩﯾﮕﻪ ﺩﺍﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﭘﺴﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻣﯿﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺸﻘﺶ ﻣﯿﺮﺳﻪ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻫﺎ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ "بله"..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ ﭼﺸﻢ ﺧﯿﺲ ﺩﻭﺳﺘﺎ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺍﻭﻥ ﺣﻠﻘﻪ که ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺴﺮ ﺷﺪ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻋﺮﻭﺱ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــــﯽ ﺳﺴﺘﯽ ﺯﺍﻧﻮ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﭼﺸﻢ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــــﯽ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﭘﺎﮐﺖ ﺳﯿﮕﺎﺭ و نخهایی که با نخ قبلی روشن شد..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﺑﻐﺾ ﭘﺴﺮ ﮐﻪ توی آیینه ﺷﮑﺴﺖ..

  ﺳﻼمتـــــﯽ ﻓﺮﺩﺍﺵ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ ﺩﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻥ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﺍﻭﻥ ﭘﺴﺮ ﺗﻮ ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﺷﺐ ﻭ ﺭﻭﺯﺍﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﺍﻭﻥ ﺣﺮﻓﻮ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻍ ﮔﻔﺖ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺣﺴﺎﺩﺕ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ با تموم وجود ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺗﯿﻐﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺰ ﺑﻮﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ ﺭﮒ ﺩﺳﺖ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﮐﺮﺩ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺩﻥ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــــﯽ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺍﻭن 5.6 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ اون ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ نیمه باز ﺧﯿﺲ..

  ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﺷﺮﻡ ﺩﺧﺘﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺻﺒﺮ ﭘﺴﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘـــﯽ ﻗﺴﻤﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﻪ که ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﺸﻪ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﻗﺴﻢ ﺟﻮﻥ ﭘﺴﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘــــﯽ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﺧﺘﺮ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــﯽ ﻟﺤﻈﻪ ی ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ..

  ﺳﻼﻣﺘــــــــﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ خیس..

  سلامتــــی یه عمر تنهایی..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺣﺮﻓﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺸﺪ ﮔﻔﺖ ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﻣﺘﻦ ﺷﺪ،

  سلامتـــــی خنده های کودکی که توی راه بود..

  سلامتـــــی دختری که مادر شد..

  سلامتــــی پسری که حسرت پدر بودن تا ابد به دلش موند..

  سلامتـــــی هق هق هایی که ﭘﺴﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺩﻟﯽ آرﻭﻡ ﺷﻪ..

  ﺳﻼﻣﺘـــــﯽ ﺍﻣﺸﺐ..

  سلامتــــــی همه ی عاشقایی که هرگز به عشقشون نرسیدن و از دور نگران

  یکی یه دونه شون بودن و با بغض با سکوتشون گفتن

  آهای غریبه این که دستش توی دستای توئه

  همه ی دنیای منه خیلی مراقبش باش. ...
   
  _Maral_، stranger، s☺ugand و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. Jud/Abbot

  Jud/Abbot دختر همیشه خندون

  10,718
  18,141
  49,211
  تکراری ولی بازلایککککککککک
   
  stranger، s☺ugand، mini.mini و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. ❤Sepideh❤

  ❤Sepideh❤ HONEY

  517
  4,151
  3,319
  زیبا بود
  لایک
   
  stranger، s☺ugand، mini.mini و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. μ~¤@ฯmit@¤~μ

  μ~¤@ฯmit@¤~μ hastye eshgh Im lovable lovable for loveer

  9,041
  24,831
  2,771
  به سلامتی لایک
   
  stranger، s☺ugand، mini.mini و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. flor@ns

  flor@ns دعا کن برای منو آرزو هام....

  767
  2,106
  419
  عاشق این متنم من ..مرسی پری
  لایــــــــــــــــــــــــــــک....
   
  stranger، s☺ugand، mini.mini و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. ✔Javad-fa✔

  ✔Javad-fa✔ Industrial Engineer

  3,804
  20,332
  29,618
  لایکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...........................................:6:
   
  stranger، s☺ugand، mini.mini و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. $$h@mid$$

  $$h@mid$$ id line: hamid.hb.313

  1,954
  10,757
  4,708
  بسیار زیبا بود
   
  stranger، s☺ugand، mini.mini و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. mini.mini

  mini.mini ...

  874
  4,766
  4,388
  فک کنم خونده بودم ولی زیبا بود تشکر
   
  $$h@mid$$، stranger، s☺ugand و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. stranger

  stranger خداحافظ

  2,995
  15,732
  35,612
  ممون خیلی زیباست
   
  $$h@mid$$ از این پست تشکر کرده است.