1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

بخند...يكم بيشتر..!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 4, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ دﻋﻮام ﺷﺪ و ﻗﻬﺮ ﮐﺮدم ﻓﺮدا ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ آﻟﺒﻮمِ ﻣﻦ رو ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮل اِچ دی از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ

  .... ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﯾﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ اﻓﻖ ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻦ از ﺧﻮاﻫﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن دارن ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺣﺠﺎﺑﺸﻮن رو رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻦ:16:

  .ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮاﯾﺪ : ﺑﯿﻦ 17 ﺗﺎ 18 ﻣﯿﻠﯿﻮن .3700 دﻻر .980 درﻫﻢ ... دﯾﮕﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﺮد اﯾﻨﺠﺎس ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺮِ ﺑﺎﻧﻮ ﻫﺎﯾﺪﻩ رو ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ : رﯾﭙﯿﺖ اَﻓﺘِﺮ ﻣﯽ ! روزﻫﺎی روﺷﻦ ﺧﺪاﺣــــــــــﺎﻓﻆ ، ﺳﺮزﻣﯿﻦِ ﻣﻦ ﺧﺪاﺣــــــــﺎﻓﻆ ، ﺧﺪاﺣـــــــــــــﺎﻓﻈـــــــــ

  ((((:smile: !ﺑﻌﻀﯿﺎم ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮن دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ؛ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪ ﺑﺬاری درﺷﻮن ﺑﯿﺎری

  : ﻫﺮ ادﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاب ازش ﺑﭙﺮﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻨﯽ ؟ : اوﻧﻢ ﺑﮕﻪ ! ﯾﻨﯽ ﺷُﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮ ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ ! ﺧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺗﻮام ﺧﺮﻩ |:! ﺣﺎﻻ ﺑﮕﯽ ﺑﮑﭗ

  اﻻن ﻧﺼﻒ دﺧﺘﺮای ﮐﺸﻮرﻣﻮن دارن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻮﻟﺪ وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ دوﺳﺖ ((:smile:... ﭘﺴﺮﺷﻮﻧﻮ ﮐﺠﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﻟــﻮ ﻧﺮن

  !!!ﺗﺎ داداﺷﺶ ﻧﺸﺪی ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ دوﺳﺘﺶ داری....از ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻮد ((((((:smile: ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺗﻮ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

  ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾـﺮاﻧﯽ, ﺗﺎرﯾﺦ اﻧـﻘـﻀﺎء و (:smile:ﻗﯿﻤﺘـﺸﻪ

  ﻋﺎﺷﻖِ اون ﻟﺤﻈﻪ ام ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻫﯽ درس ﻣﯿﺪﻩ ، ﻫﯽ درس ﻣﯿﺪﻩ ﻫﯽ درس ﻣﯿﺪﻩ ، ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺳﻮال ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ((((:smile:ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻪ ﺑُﺰ زل ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻬﺶ

  ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﭘﺘﻮي ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﻦ ...ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﺎﯾﻲ :smile:ﻛﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﻣﻤﻮﻧﻪ وﻟﻲ ﺑﻲ ﭘﺘﻮ ﺧﻮاﺑﻤﻮن ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ

  راﻫﻬﺎی ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻋﮑﺪﻣـــﯽ ﮔﻮﮔﻮش 1. ﻟﻬﺠﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ 2.ﺗﻮ اروﭘﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ 3.ﮐﻤﯽ ﺧﻮل و ﻣﻠﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ 4.ﺧﻮش ﻗﺪ و ﻗﻮارﻩ ﺑﺎﺷﯽ !!!... 5. دل ﺑﺒﺮی از ﻫﻮﻣﻦ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯾﻮ و ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

  ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻣﻢ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺑﺒﻨﺪم (:smile:ﺑﺮم زﯾﺮ ون ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد

  اﯾﻨﺎ رو اﻣﺮوز ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﻠﻮ در ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ. ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮاد ؟؟
   
  Engineer، sky girl، nama و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. مرسی عزیزم
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  خواهش...ديگه مديريتو و هزار دردسر
  خخخخخخخخ
   
 4. Admin

  Admin ديوانگى ها از آمدنِ تو شروع شد ... عضو کادر مدیریت مدیر کل سایت

  13,104
  26,978
  74,139
  ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﭘﺘﻮي ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﻦ ...ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﺎﯾﻲ :smile:ﻛﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﻣﻤﻮﻧﻪ وﻟﻲ ﺑﻲ ﭘﺘﻮ ﺧﻮاﺑﻤﻮن ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ​
   
  sky girl، *امين* و barfi از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  ﻓﺎﻣﯿﻠﻤﻮن ﯾﻪ اس.ام.اس ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮد

  .رو اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ زدم اس.ام.اس ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮاش ﺳﻨﺪ ﺷﺪ replay ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭼﯽ ﺷﺪ

  !ﺟﻮاب داد: دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻧﮕﻔﺘﻪ … ﻣﺮﺳﯽ

  ﯾﻨﯽ ﯾﻪ آدم ﺳﺎﻟﻢ دور و ﺑﺮﻣﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا
   
 6. :16:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 7. ★SARINA★

  ★SARINA★ بانوی زمستان:d

  11,703
  27,150
  1,584
  ممنووووووووون
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  خوووووووووووووواهش
   
 9. nama

  nama

  1,808
  2,591
  469
 10. MHK1372

  MHK1372 I,R.I.B

  4,286
  5,987
  1,099
  احسسسسنت...تبارک اله به این هوش و ذکاوت:16: