1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

باز باران با ترانه. . .!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Mar 22, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﺑﺎز ﺑﺎران ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﯿﺨﻮرد ﺑﺮ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻪ ام ﮐﻮ ﺧﺎﻧﻪ ات ﮐﻮ ؟ آن دل دﯾﻮاﻧﻪ ات ﮐﻮ ؟ روزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻮ ؟ ﻓﺼﻞ ﺧﻮب ﺳﺎدﮔﯽ ﮐﻮ ؟ ﯾﺎدت آﯾﺪ روز ﺑﺎران ؟ ﮔﺮدش آن روز دﯾﺮﯾﻦ ؟ ﭘﺲ چ ﺷﺪ دﯾﮕﺮ ﮐﺠﺎ رﻓﺖ ؟ ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب و رﻧﮕﯿﻦ ؟ در ﭘﺲ آن ﮐﻮی ﺑﻦ ﺑﺴﺖ در دل ﺗﻮ آرزو ﻫﺴﺖ ؟ .. ﮐﻮدک ﺧﻮﺷﺤﺎل دﯾﺮوز ...ﻏﺮق در ﻏﻢ ﻫﺎی اﻣﺮوز ﯾﺎد ﺑﺎران رﻓﺘﻪ از ﯾﺎد ...آرزوﻫﺎ رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎد ﺑﺎز ﺑﺎران ﺑﺎز ﺑﺎران ﻣﯿﺨﻮرد ﺑﺮ ﺑﺎم ﺧﺎﻧﻪ ﺑﯽ ﺗﺮاﻧﻪ ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ...ﺷﺎﯾﺪم ﮔﻢ ﮐﺮدﻩ ﺧﺎﻧﻪ
   
  SHAPARAK، Sonya، zhigol و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  :ﭼﻘﺪر دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ از ﻣﻦ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ

  ﭼﺮا ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎﯾﺖ آﻧﻘﺪر ﻏﻤﮕﯿﻦ اﺳﺖ؟

  ﭼﺮا ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎﯾﺖ آﻧﻘﺪر ﺗﻠﺦ و ﺑﯿﺮﻧﮓ اﺳﺖ؟

  ... اﻣﺎ اﻓﺴﻮس ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﺒﻮد

  ... ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﻦ ﺑﻮدم و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﺧﺎﻃﺮﻩ

  !... آری ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ

  ...ﺑﺎ ﺗﻮﯾﯽ ﮐﻪ از ﮐﻨﺎرم ﮔﺬﺷﺘﯽ

  ،و ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻫﻢ ﻧﭙﺮﺳﯿﺪی

  !!...ﭼﺮا ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎراﻧﯽ اﺳﺖ
   
  SHAPARAK، zhigol، rezaco2196 و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدم اﮔﺮ دوﺳﺘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮدم را ﻗﺎﻧﻊ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ او ﻫﻢ ﻣﺮا دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ دﻟﻢ را آرام ﻧﮕﻪ دارم

  ﻫﺮ روز ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ از ﻃﺮف او ﻧﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺳﺪ ﻟﺤﻈﺎت را ﺳﭙﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدم

  ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺮات دﻫﻢ ﺗﺎ ازش ﺑﭙﺮﺳﻢ آﯾﺎ ﻣﺮا دوﺳﺖ دارد ﯾﺎﻧﻪ

  ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪم ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻧﻪ

  ﺗﺮس ﻫﻤﻪ وﺟﻮدم را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و ﻓﮑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻪ را ﺑﺸﻨﻮم ﻫﻤﯿﺸﻪ آزارم ﻣﯽ داد

  ... ﮐﻪ ﭼﻪ زﯾﺒﺎﺳﺖ

  .. او ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

  .... ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ او را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ

  .... ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ او ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﯿﺪ

  ........ ﻣﯽ داﻧﺪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻤﯿﺮ ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﻣﯿﻤﯿﺮم

  .......... وﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ و ﻫﻢ او ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺮﺳﯿﻢ

  .. و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪﻩ و اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻩ

  .....«ﻧﻪ ﻣﻦ و ﻧﻪ او ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ رﺳﯿﻢ»
   
  SHAPARAK، zhigol، rezaco2196 و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. anti love

  anti love از بس لج کردیم با همه دنیا هسیم لش ترین آدم دنیا

  2,096
  6,500
  1,130
  مرسی...
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 5. zhigol

  zhigol PERPOLISI

  3,626
  10,794
  976
  آخ بروبچ رفسنجونی بارون رو حال کردید!؟؟؟:inlove:
  بعد از صد سال!!!:17:
   
  SHAPARAK و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 6. Sonya

  Sonya حس خوبيه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تـــو پس زده

  10,221
  58,696
  33,823
  مرسي:22:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  من الان سرچشمه ام كولاك داره مياد:16:
   
  zhigol از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  خواهش:25:
   
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  خواهش:22:
   
  anti love از این پست تشکر کرده است.