• این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

    مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

    عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

ان روزها...

  • شروع کننده موضوع barfi
  • تاریخ شروع

barfi

♡ ftmh ♡
همراه انجمن
ارسال ها
22,450
لایک ها
61,003
سن
21
محل سکونت
رفسنجان
#1
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﮑﻮت ﺳﺨﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﺨﻨﺪم

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ

اﯾﻦ روزﻫﺎ از اﺑﺮﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺎﻫﯽ ﻣﯿﺒﺎرد

!آﻫﺎی روزﮔﺎر ﺑﺮ ﮔُﺮدﻩ ﻣﻦ، آراﻣﺘﺮ ﺑﺰن، ﻣﻦ آراﻣﻢ

...ﺗﻤﮑﯿﻦ ﮐﺮدﻩ ام

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﻌﺼﻮمِ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرم

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ دروغ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ، ﺑﺎ اﻧﺪوﻩ ﺧﺪا را ﻣﯿﺨﻮاﻧﻢ

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ و ﺧﺪﻋﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ

!اﯾﻦ روزﻫﺎ ﭼﺮا آدم ﻫﺎ اﻧﻘﺪر ﻣﺒﺘﺬل ﺷﺪﻩ اﻧﺪ؟

!آدﻣﮏ ﺟﺎن ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ، ﺗﻮ ﺷﻮرﺷﯽ ﻫﺴﺘﯽ، ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ

...اﻣﺎ ﻣﻦ آراﻣﻢ، ﺳﮑﻮت ﻣﯿﮑﻨﻢ، ﻣﻦ ﺗﻤﮑﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨﻢ

"اﯾﻦ روزﻫﺎ "ﺑﻮدن" ﻫﺎ ﻟﺶ اﻧﺪ، "ﻣﻮﺟﻮد" ﻫﺎی ﺑﯽ "وﺟﻮد

اﯾﻦ روزﻫﺎ "ﻓﻄﺮت" ﻫﺎ ، "ﭘﺴﺖ ﻓﻄﺮت" ﺷﺪﻩ اﻧﺪ

اﯾﻦ روزﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دﭼﺎر ﻧﺴﯿﺎن ﺷﺪﻩ اﻧﺪ، ای ﻇﻠﻮم ﻫﺎی ﺟﻬﻮل

اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺧﺎﻟﯽ ام از روح، رﺳﻮب ﮐﺮدﻩ ام، ﺻﻠﺼﺎل ﮐﺎﻟﻔﺨﺎر

اﯾﻦ روزﻫﺎ، ﻣﯿﺶ ﻫﺎ ﻫﻤﺪﺳﺖ و ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎن ﮔﺮگ ﻫﺎﯾﻨﺪ

!ﮐﺮان ﺗﺎ ﮐﺮان ﺗﺒﺎﻫﯽ اﺳﺖ، ﺳﯿﺎﻫﯽ اﺳﺖ، اﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ

زﯾﺮا ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻗﺪر ﻗﻄﺮﻩ ای "اﯾﻤﺎن" دارم

اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎی ﺷﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ، وﻟﯽ

ﻣﻦ ﺑﻪ ﻓﺮﺟﺎم ﻧﯿﮏ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ اﻣﯿﺪوارم

...آری، ﻣﯿﺪاﻧﻢ و اﯾﻤﺎن دارم ﮐﻪ، ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻃﻠﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
 
ارسال ها
2,813
لایک ها
7,374
محل سکونت
مازندران
#3
خییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی قشنگ بود
یا به غول داداش امین عالی بود ، عالی بود ، عالی بود
:22::22::22::22::22::22::22::22:
:29::29::29::29::29::29::29::29::29::29:
 
بالا