1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

آهــآے آقـــآ پـــســـرےڪﮧ

شروع موضوع توسط Ᾱṣẹῥ!ƙ ‏May 25, 2014 در انجمن درد دل

 1. آهــآے آقـــآ پـــســـرےڪﮧ مـــيـــگـــــﮯבخــتـــرهـــآ آهــטּپــرســتـــ هـــســـتـــטּ...

  ايــטּچـــيـــزآيـــــــﮯڪﮧ مــيــگـــمــ رو گــوش کـטּ...

  شــآيــבبــعــضــــﮯ از قــســمــتــ هــآش خــآطـــرآتـــ تــو بــآشـــטּ!

  .

  .

  آهــטּپــرســتــ بـــوבטּבخـــتــرهـــآ يــﮧ خــصــلــتـــ نــســبــيـــﮧ


  اين خــآصــيــتـــ בخـــتــرهـــآ خــلــآصــﮧ مــيــشـﮧ تــو چـــشـــمـهـآے تــو!

  בخـــتــرهـــآ בقــيــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:

  تــو بـﮧ جــآےבيـבטּيـﮧבخـــتــر يــآ يـﮧ زטּيـــآ حـــتـــﮯ گـآهـــﮯ يــﮧ مــآבر!

  فــقـــطـ چـنــבتــآ بــرجـســتــگــــﮯ مــيــبــيــنـــﮯ...

  و ايــטּخــيــلــﮯ جــآلـبــﮧڪﮧ چــشــمــتـــ انــقــבر قــوے هــســتــ ڪﮧ تـــمــآمــ اعــضــآے بـבטּرو از زيــر

  گــشـآבتــريـטּلــبــآســهــآ اِســکَـــטּمــيــکــنــﮯ و ســـﮧ بــعــבے مــيــبــيــنـــﮯ!

  .

  .

  בخـــتــرهـــآ בقــيــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:


  تــو بــﮧ جــآے ايـــטּڪﮧ تــو بــرخــورבبــآ اونــآ بــهــشــوטּبــگــــﮯ بـبـخـشـيــבخـآنــمـ مـحـتـرمــ

  مــيــگـــﮯ جــوووووووטּعــجــبــ چــيــزيـيـيـيـيــهـهـهـه ــﮧ!!!
  .

  .

  בخـــتــرهـــآ בقــيــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:

  تــو وقــتـــﮯ تــوے تـآکــسـﮯ مــيــشـيـنـﮯ؛ بــآ هـر بــآر پـيــچــيــבטּفـرمـوטּمـآشـيـטּ


  تــو هــمــ مــيــوفــتـﮯ روے اوטּבخــتــر ســآده ڪﮧ چـسـبـيـבه بــﮧבر مـآشـيـטּ !

  .

  .

  בخـــتــرهـــآ בقــيــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:


  وقـتــﮯ بــآ يـﮧבخـتــر هــمـرآه هـسـتـﮯ؛هــمــش بــهــش تــعــآرفـــ مــيــکــنـﮯ کـــﮧ خـآنــومــ هــآ

  مــقــבم تــر هــســتـــטּتــآ جــلــوتــر از تــو رآه بـــرטּ...

  ولــﮯ خــوבتـــ خــوبـــ مــيـבونــﮯ نــيـتـتــ واســﮧ ايــטּڪآر چـيــﮧ!!!
  .

  .

  בخـــتــرهـــآ בقــيــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:


  وقـتــﮯ تــو بــآ زَنــتـــ مــيــرے بـيـروטּحـتــﮯ رنــگــ لــبــآس زیــر ديـگـرآטּرو تـشـخـيـص مـيـدے!

  امـآ حــس نــمـيـڪنـﮯڪﮧ زنــتــ چــنــבمــتــر عــقــبــتر؛از בرבلـگــבهآے بــچــﮧ توے شڪـمـش گـوشـﮧ

  خـيآبــوטּבآره بـﮧ خــوבش مـيـپـيـچـﮧ!!!

  .

  .

  בخـــتــرهـــآ בقــيــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:


  تــو وقـتــﮯ مــیــخـوآے بـآهـآشـوטּآشـنآ بــشــﮯ؛

  بـﮧ جـآے ايـنـڪﮧ دلــشـوטּرو بـﮧבسـتـــ بـیـآرے...مـخـشـوטּرو بـﮧבسـتـــ مـیـآرے

  بـﮧ جـآے ايـنـڪﮧ بـبـینـﮯ از نـظـر اخــلـآق و روحــيــﮧ بـﮧ هــمـ مــيـخـوريــב...

  هــمــوטּاوّل مـيـگـﮯ جــآ בآرے يــآ جــور ڪــنــمــ؟!!!

  .

  .

  בخـــتــرهـــآ בقــيــقــا هــمــوטּقـــבر آهـــטּپـــرســتــ هــسـتـטּڪﮧ:

  وقـتــﮯ مــيـخـورטּزمـيـטּو تــو مــيــرے دستشوטּرو ميگيرے و بـلـنـבمـيـڪنـﮯ؛

  بـﮧ جـآے ايـنـڪﮧ ســرتــ رو بـنـבآزے پـآيـيـטּو رآهــتــ رو اבامـــﮧ بــבے...

  ســـريــع بــهــش شــمـآره مـيـבے و مـيـگـﮯ از آشـنـآيـيـتـوטּخــوشـبـخـتـمـ!

  اونــوقــتــ اگـــﮧ يــﮧ مــرבمـثـل خـوבتـــ يـآ يـﮧ بـچـﮧ يـآ حـتـﮯ يــﮧ پـيـرمرב /پـيـرزטּ

  مـيـخـورבزمـيـטּبــآزمـ هـميـنـجـورے شـيـرجـﮧ مـيـزבے سـمـتـش ڪﮧڪمڪش ڪنـﮯ؟

  نـگـو آره...چـوטּاگـﮧايـטּڪآره بـوבے تـوے اتـوبـوس جـآتـو مـيـבآבے بـﮧ اوטּپـيـر مــرבےڪﮧ بـآلــآ

  ســرتــ بــآ عـصـآ وآيـسـآבه!

  .

  .

  خـلـآصــﮧڪﮧ آقـآ پـسـر...

  هـر وقــتــ تـونـسـتـﮯ از ڪـنـآر يـﮧבخـتـر يـآ زטּرבبـشـﮯ و بـﮧ جـآے ايـטּڪﮧ بـگــﮯ

  بخـورمـتـ عــزيــزمــ!

  بـگـﮯ سـلـآمـ بـآنــو...

  اونـوقـتــ مــيــتـــونـﮯ اســمــ خــوבتـــ رو بــذآرے مــرב...

  و مـطــمـئـטּبـآش ڪـﮧ هــنــوز هـسـتـטּבخـتـرهـآيـﮯڪــﮧ مــرבپـرسـتــ هــسـتـטּ

  نـﮧ آهــטּپــرســتـــ...
   

  موضوعات مشابه

  _Maral_، setareh، s☺ugand و 12 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. stranger

  stranger خداحافظ

  2,995
  15,732
  35,612
  ممنون بسیار زیبا بود امیدوارم من جزو ااون دسته مرد ها نباشم
   
  setareh، $$h@mid$$، Ᾱṣẹῥ!ƙ و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. Jud/Abbot

  Jud/Abbot دختر همیشه خندون

  10,718
  18,141
  49,211
  لایکککککککککککککککککککککککککک
   
  setareh، $$h@mid$$، fardin0688 و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. Avin Devil

  Avin Devil (:bye bye

  457
  4,863
  6,700
  thumbsup لایــــــــــــک thumbsup
   
  S A R I N A، setareh، $$h@mid$$ و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. thumbsupthumbsupthumbsupthumbsupthumbsup
   
  setareh، Avin Devil، $$h@mid$$ و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. نه نیستید
   
  setareh، $$h@mid$$ و stranger از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. stranger

  stranger خداحافظ

  2,995
  15,732
  35,612
  ممنون
   
  setareh، $$h@mid$$ و Ᾱṣẹῥ!ƙ از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. $$h@mid$$

  $$h@mid$$ id line: hamid.hb.313

  1,954
  10,757
  4,708
  :18: بلا نسبت من :46::O_o::O_o:
   
  setareh، Ᾱṣẹῥ!ƙ و Avin Devil از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. $$h@mid$$

  $$h@mid$$ id line: hamid.hb.313

  1,954
  10,757
  4,708
  :18: بلا نسبت من :46::O_o::O_o:
   
  setareh، Ᾱṣẹῥ!ƙ و Avin Devil از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. بــلا نسبــت
   
  setareh، $$h@mid$$ و Avin Devil از این ارسال تشکر کرده اند.