1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

آموخته ام...

شروع موضوع توسط zhigol ‏Dec 25, 2012 در انجمن درد دل

 1. zhigol

  zhigol PERPOLISI

  3,626
  10,794
  976
  ﭼﺎﺭﻟﯽ ﭼﺎﭘﻠﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ :

  ﺑﺎ ﭘﻮﻝ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻭﻟﯽ ﺁﺷﯿﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻧﻪ،

  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ ﺧﺮﯾﺪ ﻭﻟﯽ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﺍ ﻧﻪ،

  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻭﻟﯽ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻪ،

  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺧﺮﯾﺪ ﻭﻟﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺭﺍ ﻧﻪ،

  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺮﯾﺪ ﻭﻟﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﻪ،

  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻭ ﺧﺮﯾﺪ ﻭﻟﯽ ﺳﻼ‌ﻣﺘﯽ ﺭﺍ ﻧﻪ،

  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻭﻟﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻧﻪ،

  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻗﻠﺐ ﺧﺮﯾﺪ، ﻭﻟﯽ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﻧﻪ ...
  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺗﻮ ﻣﺮﺍ ﺷﺎﺩ ﮐﺮﺩﯼ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ، ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﮐﻮﺩﮐﯽ، ﻧﻪ ﮔﻔﺖ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺮﺩﻧﺶ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺩﻋﺎ ﮐﻨﻢ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﺟﺪﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺑﺎ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺟﺪﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ، ﻓﻘﻂ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺳﺖ ﺍﻭ، ﻭ ﻗﻠﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﻬﻤﯿﺪﻥ ﻭﯼ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﮐﻨﺎﺭ ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺷﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﮐﻮﺩﮐﯽ، ﺷﮕﻔﺖ ﺍﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰ ﺩﺭ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺜﻞ ﯾﮏ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﻟﻮﻟﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ، ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻬﺎﯾﺶ ﻧﺰﺩﯾﮑﺘﺮ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﭘﻮﻝ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺧﺮﺩ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﮐﻮﭼﮏ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﺷﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻧﯿﺎﻓﺮﯾﺪ. ﭘﺲ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﺎﻭﺭﻡ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﺎﯾﻖ، ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﺍﯾﻦ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﻬﺎ ﺭﺍ ﺷﻔﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﻧﻪ ﺯﻣﺎﻥ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺟﺪﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﺸﻮﯾﻢ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﻡ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﻓﺮﺻﺘﻬﺎ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺭﻭﻧﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ.

  ﺁﻣﻮﺧﺘﻪ ﺍﻡ ﮐﻪ ... ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﺭﺯﺍﻧﺘﺮﯾﻦ ﺭﺍﻫﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺁﻥ، ﻧﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺍﺩ.
   

  موضوعات مشابه

  Shiva، ا مین، SHAPARAK و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. setareh

  setareh ღشرمنده دستای پینه بسته پدرممღ

  10,645
  64,034
  89,650
  مرسی
   
  zhigol، SHAPARAK و Nayereh از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. :laugh:
   
  zhigol از این پست تشکر کرده است.
 4. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  3,077
  6,754
  588
  الان من موندم این پیام کجاش خنده داشت ....!

  زیبا و پند اموز بود . مرسی:22:
   
  zhigol و erisa از این پست تشکر کرده اند.
 5. marzieh

  marzieh

  6,019
  4,146
  726
  اصلا عشقش کشیده بخنده تو چی کاره ای ؟؟ :cautious:
  همچین اظهار نظر میکنه انگار فیلسوفه والاااااااااااااااا :cautious:
   
  ا مین و Nayereh از این پست تشکر کرده اند.
 6. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  3,077
  6,754
  588
  هر وقت گفتن خاک انداز خودتو بنداز .....:roflmao
  هر وقت گفتن جسد بپر وسط..............:roflmao
  والا به قرعاااااااااان .
  کی با تو بود ....
   
 7. marzieh

  marzieh

  6,019
  4,146
  726
  در مورد دوستم حرف زدی چون خودش نبود من ازش دفاع کردم بنده اینجا نماینده تمام دخملا هستم مشکلی داری ؟؟؟ مشکلی ام داشته باشی مهم نیست چون من کار خودمو میکنم :laugh:
   
  ا مین، Nayereh و mojt@ba از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  3,077
  6,754
  588
  ادم زنده وکیل وصی نمیخواد جانم :biggrin:
   
 9. marzieh

  marzieh

  6,019
  4,146
  726
  پس چرا برای کارای دادگاهی همه یه وکیل میگیرن ؟؟ مگه اونا زنده نیستن ؟؟ :163:
   
  ا مین و Nayereh از این پست تشکر کرده اند.
 10. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  3,077
  6,754
  588
  نه خب اون فرق داره .
  اونا چون از از قانون سر در نمیارن و نمیتونن از حق خودشون دفاع وکیل میگیرن . :wink:
  ماشالله که بچه های اینجا همه زبون دار و همه میتونن از حق خودشون دفاع کنن:biggrin:
  ببخشید مگه ما اومدیم اینجا جنگ ؟:biggrin:
   
  marzieh از این پست تشکر کرده است.