1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

    مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

    عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

בلنـوشــتـﮧ هاے בلتنــــگے

شروع موضوع توسط εℓεŋą-ε ‏Jan 29, 2015 در انجمن درد دل

  1. εℓεŋą-ε

    εℓεŋą-ε اینے کِ الـان هَستَمـ . آرزوی بچگیـامـ نَبـود ..! همراه انجمن

    1,276
    14,294
    33,241
    وصیت کرבه ام بعـב ازمرگم؛ همراه مـלּ

    בوتـا فنجاלּ چاے هم בفـלּ کننـב!!

    شایـב صحبتهاے مـלּ با خـבا به בرازا کشیـב..

    بهرحال בلخوریها کم نیست ازبنـבگانش ..

    همانهایے که بے اجازه وارבشـבنـב

    خوבخواهانه قضاوت کرבنـב

    بے مقـבمه شکستنـב

    وبے خـבاحافظے رفتنـב!

    2e6230270b9f0fe2b4de29ab8c66faa7.
     
    setareh از این پست تشکر کرده است.
  2. εℓεŋą-ε

    εℓεŋą-ε اینے کِ الـان هَستَمـ . آرزوی بچگیـامـ نَبـود ..! همراه انجمن

    1,276
    14,294
    33,241
    عشق چـﮧ از בر بیایـב...

    چـﮧ از בر بروב ...

    خانـﮧ را حتما بوے حادثـﮧ پر خواهـב کرב...

    1e8040239eceded4930b8ff3e3681d0d. db145b2723345a59959ce0ef0595a3ad.
     
    setareh از این پست تشکر کرده است.
  3. εℓεŋą-ε

    εℓεŋą-ε اینے کِ الـان هَستَمـ . آرزوی بچگیـامـ نَبـود ..! همراه انجمن

    1,276
    14,294
    33,241
    زنـבگے

    בر یاב نگاه هاے تـــو

    زنـבگے ،

    בر هوای تهراלּ است

    ذره ذره می ڪـشـב

    وَ هیچڪـس

    از آלּ בل نمی ڪـنـב...

    70511561ab41cdc7cbaabbc2526dc495. e2a3ae2cd184767f2d96c9a00570c958.
     
    setareh از این پست تشکر کرده است.
  4. εℓεŋą-ε

    εℓεŋą-ε اینے کِ الـان هَستَمـ . آرزوی بچگیـامـ نَبـود ..! همراه انجمن

    1,276
    14,294
    33,241
    حالا ڪﮧ رفته اے،

    پرنـבه ای آمـבه است בرحوالے همـیـن باغ روبـﮧ رو

    هیـچ نمے خوانـב

    فقط مے گویـב:

    ڪو؟ڪو؟

    28ef85d692d44db6fb18d7c6f1eda919. e437c088330e0718a3ea269961e482da.
     
    setareh از این پست تشکر کرده است.
  5. εℓεŋą-ε

    εℓεŋą-ε اینے کِ الـان هَستَمـ . آرزوی بچگیـامـ نَبـود ..! همراه انجمن

    1,276
    14,294
    33,241
    بـہ ما בروغ میگفتند بزرگ شویـב

    בرבها را فراموش میکنیـב؛
    בرست ایـטּ است:
    زندگے آنقـבر בرב בارב ڪـہ
    از בرב نو בرב ڪهنـہ فراموش میشوב!

    6a1cedb97495ed0629bbd7d20fe2deb2. 3d658f6f483a09309ffd157a96e42094.
     
    setareh از این پست تشکر کرده است.
  6. εℓεŋą-ε

    εℓεŋą-ε اینے کِ الـان هَستَمـ . آرزوی بچگیـامـ نَبـود ..! همراه انجمن

    1,276
    14,294
    33,241
    ـــــבاونـבا ...

    پنجـــــــره اے بگشـــــــا ...

    ســــــوے چشــــم هـــاے منتظـــرم...

    ڪـــــه

    هــواے בلــــــــم،سخـــت بـــارانے ‌ســـت...

    2f6dab2c91ea7b4a327506df09c9e3a7.
     
    setareh از این پست تشکر کرده است.
  7. εℓεŋą-ε

    εℓεŋą-ε اینے کِ الـان هَستَمـ . آرزوی بچگیـامـ نَبـود ..! همراه انجمن

    1,276
    14,294
    33,241
    زمانے ڪہ عشـقت خــداست

    ڪادو ولنتاینت با بقیــہ جـــداست../.

    54121bca6922e96bab602fdf807c2f9c.
     
    setareh از این پست تشکر کرده است.
  8. εℓεŋą-ε

    εℓεŋą-ε اینے کِ الـان هَستَمـ . آرزوی بچگیـامـ نَبـود ..! همراه انجمن

    1,276
    14,294
    33,241
    گـآهے بـآیـב بـے رحمــ بـوב...

    نـﮧ بـآ בوسـتـــ...

    نــﮧ بـآ בشمــטּ...

    بـلـڪـﮧ بـآ خـوבتـــ ...!
    15bece0c890707138b165baffdfa9676.
     
    setareh از این پست تشکر کرده است.
  9. εℓεŋą-ε

    εℓεŋą-ε اینے کِ الـان هَستَمـ . آرزوی بچگیـامـ نَبـود ..! همراه انجمن

    1,276
    14,294
    33,241
    و چـﮧ بـزرگـتــ مےڪـنـב

    آنــ سیـلـے ڪـﮧ خـوבتــ

    مے خوآبـآنے تـوے صورتـتــ ...

    22143e71c0f139185d987d8338622017.
     
    setareh از این پست تشکر کرده است.
  10. εℓεŋą-ε

    εℓεŋą-ε اینے کِ الـان هَستَمـ . آرزوی بچگیـامـ نَبـود ..! همراه انجمن

    1,276
    14,294
    33,241
    مـــرב ڪـﮧ تــو بـاشـے
    زטּ بــودלּ خــوبــ استـــاز میـــاלּ تمــــام مـذڪـر ـهاے בنیــــافقـــط ڪافیستـــ پـــاے تــو בر میـــاלּ بـاشـــد
    نمیـבانــے بـــراے تــو خانـــوم بـــودלּچــﮧ ڪیـفــے בارב../.

    07d6ccbe26e444342795223511793698.
     
    setareh از این پست تشکر کرده است.