orhan80 ‏May 20, 2015
این روزا آدما در دنیای مجازی

ساده عاشق می شوند

ساده اسیر می شوند وخیالبافی میکنند

ساده می شکنند

و ساده تنها می شوند

چون دوست مجازی ندیده را

در ذهنشان آنگونه می سازند

که آرزو دارند.