علی اکبر خان ‏Nov 29, 2013
اول خودم میگم....به نظرم قشنگ ترین لحظه ی عمرم اون شبی بود که به کسی که عاشقانه دوسش داشتم جرات کردمو همه چیزو بهش گفتم..........خیلی حس خوبی داشتم...احساس میکردم سبک شدم...حتی الانم که به فکرش میافتم به وجد میام...یادش بخیر