1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

    مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

    عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

✗ﺑـــﮧ ﺳﻼﻣﺘـــے ﺍﻭסּ |בפ֗ـﺘــﺮﺍﯾـے

منتشر شده توسط amircj در وبلاگ وبلاگ amircj. بازدید: 195

✗ﺑـــﮧ ﺳﻼﻣﺘـــے ﺍﻭסּ |בפ֗ـﺘــﺮﺍﯾـے| ڪــﮧ ﻭﻗﺘــے

ﺑﺎﻫـــــﺎﺕ ﻣﯿــــﺎסּ ﺑﯿـــﺮﻭסּ פ֗ـﻮﺩﺷـــﻮﻧـסּ

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾــے ڪــﮧ ﯾــﮧ פ֗ـﺮﻭﺍﺭ ﺁﺭﺍﯾـــــﺶ ﻧﻤﯿـڪـﻨـסּ

ﭼﻮסּ פ֗ـﻮﺩﺷــــــﻮنو ﻗﺒـــــﻮﻝ ﺩﺍﺭסּ

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾـے ڪــﮧ ﻣـבﻝ ﻣﺎﺷﯿﻨـــﺖ [!]

ﯾﺎ בﺍﺷﺘـסּ ﻭ ﻧــבﺍﺷﺘـסּ ﻣﺎﺷﯿﻨـــــﺖ ﺑـﺮﺍﺷﻮסּ ﻣﻬــــــﻢ ﻧﯿﺴـــﺖ!

ﭼﻮסּ |פ֗ـﻮﺩتـــو| ﻣﯿـפ֗ـــﻮﺍסּ ﻧــﮧ ﻫﯿـــــﭻ ﭼﯿـــــــﺰ בﯾﮕــﮧ ﺍے

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾــــے ڪــﮧ ϟڪـﺘﻮﻧــے ϟ ﻣﯿﭙﻮﺷــסּ [!]

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾــــے ڪــﮧ ﺍﻭﻧﻘــבﺭ ﺷﻌﻮﺭﺷـــــﻮﻥ ﻣﯿﺮﺳــﮧ

ڪــﮧ |ﻣﯿـــــﺲ| ﻧﻨــــבﺍﺯסּ

ﻭ ﮔـבﺍﯾـے ﺷـــــــﺎﺭﮊ ﻧﮑﻨــסּ

ﻫﻤﻮﻧﺎﯾــــے ڪـﮧ ڪﻼے ﺍﻟـڪـے ﻧﻤﯿﺬﺍﺭסּ ﻧﻘﺶ ﻧﻤﯿـפ֗ــــﻮﺍסּ ﺑﺎﺯے ڪـﻨـסּ

ﺁﺭهـ ، ﻫﻤﯿـــסּ בפ֗ـــــﺘﺮﺍסּ ڪــﮧ פـﺘـــــــے ﺍﮔــﮧ פ֗ــــﯿﻠﯿـﻢ ڪـﻢ ﺑﺎﺷــסּ

ﺍﻣﺎ ﺑــآـﺯﻡ ツבפ֗ــــﺘﺮﺍﯾـــے ﻫﺴﺘـــסּ ڪــﮧ פ֗ــــﯿﻠــے اﺭﺯِﺵ בﺍﺭסּ ◕‿◕
شما برای ارسال نظر باید وارد شوید