×امیرمحمد × ‏Dec 16, 2014
گاهیـ وقتا...
زیــــاد حرفـ میزنیـ...
ولی "حرفـــــ "ـتو نمیزنیـ...
sargoli از این پست تشکر کرده است.