Niloufar ‏Apr 17, 2015
منظور بیتشر ادما هم از عرب عربهای عربستان فقط:279: نه هموطنان گل خوزستان و ... یا عربهای مقیم عراق که یه جورایی خیلیاشون میشه خونواده های خود ماها
فدایی رهبر، amircj، H@dise و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.