*ĦØRÂ* ‏Apr 8, 2015
ابجی شوهر اونقدی مهم نیست به زندگیت برس
بدون شوهر هم میشه زندگی کرد
H@dise از این پست تشکر کرده است.