فدایی رهبر ‏Jul 6, 2015
گـــر نـدانــی بــه کـدامـیــن حــرم اول بـروی
گـر بـمــانــی وسـط ایــن دو مــردد زیباست
انشاالله به حق شبهای قدر به زودی روزیمون بشه بین الحرمین
diamondpower از این پست تشکر کرده است.