دختری آسمونی ‏Dec 13, 2014
اینجوری نگید...آقا صدای دلشکسته هاروبیشترمیشنوه...آقا...اگرآقاست...صدای سلام رامی شنود...
دلم به مستحبی خوش است که جوابش واجب است...
فدایی رهبر، memoo، SHAPARAK و 6 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.