saeed@galali00 ‏Nov 23, 2014
گاهی بدترین اتفاقی که برای ما می افتند بهترین چیزی هست که لازم داریم
بوق و soraia از این پست تشکر کرده اند.