1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

    مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

    عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

روان شناسی روز تولــد

منتشر شده توسط såraღ در وبلاگ såraღ. بازدید: 36

ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺭﻭﺯ ﻣﺎﻩ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﺪ ?!
.
.
.
.
.
.
ﺭﻭﺯ 1 ) ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯾﺪ
ﺭﻭﺯ 2 ) ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺍﺳﺖ
ﺭﻭﺯ 3 ) ﺭﻓﺘﺎﺭﺗﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯽ ﺍﻧﺪﺍﺯﺩ
ﺭﻭﺯ 4 ) ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺏ ﻓﮑﺮﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺭﻭﺯ 5 ) ﺍﺯ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻟﺬﺕ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ
ﺭﻭﺯ 6 ) ﺳﺨﺎﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﯿﺪ
ﺭﻭﺯ 7 ) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﻃﺮﺍﻓﺘﺎﻥ ﺣﺴﺎﺱ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺭﻭﺯ 8 ) ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺷﺎﺩ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺭﯾﺪ
ﺭﻭﺯ 9 ) ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﯿﺪ
ﺭﻭﺯ10 ) ﻓﺮﺩ ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺭﻭﺯ 11 ) ﺷﻤﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪﻩ ﻭ ﻣﺤﺘﺎﻁ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺍﯼ ﻟﻄﯿﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺭﻭﺯ12 ) ﺷﻤﺎ ﭘﺮ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﻭ ﺷﻮﺥ ﻃﺒﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺭﻭﺯ13 ) ﻓﺮﺩﯼ ﺻﺎﺩﻕ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺭﻭﺯ14 ) ﮔﺎﻫﯽ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻧﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﺭﻭﺯ 15 ) ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﯾﺪ
ﺭﻭﺯ16 ) ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺪﺍﯼ ﻗﻠﺒﺘﺎﻥ ﮔﻮﺵ ﺩﻫﯿﺪ
ﺭﻭﺯ17 ) ﺩﻭﺳﺖ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﻣﻮﺭ ﺩﮔﺮﺍﻥ ﺷﻮﯾﺪ
ﺭﻭﺯ18 ) ﺩﺭ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻓﺮﺩﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺁﺭﺍﻡ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﯿﺪ
ﺭﻭﺯ19 ) ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺧﺎﺻﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ
ﺭﻭﺯ20 ) ﺷﻤﺎ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺟﺪﯼ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ
ﺭﻭﺯ 21 ) ﺷﻤﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﻭ ﯾﮏ ﺩﻧﺒﺎﻟﻪ ﺭﻭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺭﻭﺯ22 ) ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮﯼ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺭﻭﺯ 23 ) ﻫﺮﮔﺰ ﺁﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﯿﺪ
ﺭﻭﺯ 24 ) ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺭﻭﺯ25 ) ﻫﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺯﻫﺪﻓﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﺩﺍﺭﺩ
ﺭﻭﺯ 26 ) ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ ﺩﻫﯿﺪ
ﺭﻭﺯ27 ) ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺪﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﻩ ﮐﻮﻩ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﯾﺪ
ﺭﻭﺯ 28 ) ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﻥ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ
ﺭﻭﺯ 29 ) ﺑﻪ ﺣﺲ ﺷﺸﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ
ﺭﻭﺯ30 ) ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺭﻭﺯ31 ) ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ
S@miN NayaB و (حذف کاربر) از این پست تشکر کرده اند.
  • Mina joon
  • såraღ
شما برای ارسال نظر باید وارد شوید