×امیرمحمد × ‏Dec 18, 2014
گزینه3. فیلم میگیرم بلوتوث میکنمـ...چه کلیپی هم میشهـ...خخخخخخ
amircj، MOJOO و فرشته ی مرگ از این ارسال تشکر کرده اند.