بشلی ریکا ‏Mar 29, 2014
من هیچ دیدگاهی ندارم اصلا یه نفر دیدگاه رو برام ترجمه کنه