دختری آسمونی ‏Oct 13, 2014
الو الو الو...
خدادوستت دارم...
منم یه بنده کوچیکت...که امیدبه دست رحمتت...دارم...
red lady، AnDiYa TeH و soraia از این ارسال تشکر کرده اند.